Oudercommissie

Minimaal vier keer per jaar komt de Oudercommissie bijeen. Gastouderbureau BOB Nissewaard streeft 

naar een open overleg met de leden van de Oudercommissie zodat inspraak van ouders gewaarborgd is.

Taken en verantwoordelijkheden van de Oudercommissie zijn onder meer:

  • het fungeren als aanspreekpunt voor alle ouders
  • het voeren van regelmatig overleg met het gastouderbureau over het beleid rondom de kinderopvang
  • het op verzoek leveren van inbreng op ouderavonden en thema bijeenkomsten
  • het zorgen voor een goede en heldere informatieverstrekking aan ouders over de activiteiten van de Oudercommissie

De Oudercommissie heeft een verzwaard adviesrecht met betrekking tot de volgende onderwerpen:

  • de wijze waarop gastouderopvang tot stand wordt gebracht en de begeleiding hiervan, het bieden van verantwoorde kinderopvang
  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot de eisen gesteld aan de gastouder
  • het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • het beleid met betrekking tot spel - en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen
  • wijziging van de prijs van de kinderopvang

Het plaatsvinden van vergaderingen gaat altijd in overleg.