Richtlijnen gastouders

  • De opvang vindt plaats bij de gastouder in huis of bij de vraagouder thuis.
  • Het uurtarief van de gastouder wordt bepaalt door de gastouder en is per uur per kind , daarnaast betaalt de vraagouder 50 euro bemiddelingskosten per maand, voor het hele gezin.
  • Vakantie ( voornamelijk de zomervakantie) minimaal 2 maanden van te voren doorgeven aan de vraagouders , dit in verband met de planning.
  • Contracten worden op maat gemaakt, zoals de gastouder ze wenst.
  • U werkt via een overeenkomst van opdracht, waardoor er geen sprake is van een dienstverband en uw inkomsten niet onder de loonbelasting vallen. Wel gelden de bepalingen ten aanzien van de inkomstenbelasting. Informatie hierover is te verkrijgen via de Belastingtelefoon ( 0800-0543 ).
  • Het is wellicht voor u belangrijk te weten dat inkomsten die u verkrijgt uit de gastouderopvang consequenties kunnen hebben voor een uitkering, een studiefinanciëring of huursubsidie. Wij raden u dan ook aan om u hierover goed te laten informeren bij de desbetreffende instanties, voor u met gastouderopvang begint.
  • Het gastouderbureau vervult de kassiersfunctie, dit betekent dat u via ons maandelijks wordt uitbetaald.