Gastouderopvang

 

Wat houdt gastouderopvang in?

Welkom bij Gastouderbureau BOB Nissewaard. Gastouderbureau BOB Nissewaard verzorgt opvang voor kinderen van 0-13 jaar. Dit doen wij d.m.v. bemiddeling en begeleiding tussen enthousiaste gastouders en vraagouders die het belangrijk vinden dat hun kind terecht komt in een huiselijke sfeer. De opvang vindt plaats in het huis van de gastouder of vraagouder.

Waarom kiezen voor een gastouder?                    

 • U heeft recht op kinderopvangtoeslag omdat wij geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRK).
 • Uw kind is in vertrouwde omgeving, met eigen speelgoed.
 • De vertrouwde omgeving zorgt ervoor dat een kind zich kan ontwikkelen.      
 • Uw kind kan spelen met vriendjes uit buurt wanneer hij/zij dat wil.              
 • Uw kind kan ook even in alle rust alleen spelen.    
 • Geen stress met brengen en halen van en naar crèche, school of naschoolse opvang.     
 •  Persoonlijke aandacht voor uw kind. 
 •  Kind kan worden gebracht en gehaald naar eventuele (sport)clubs.  
 •  Een vast gezicht voor uw kind, dat geeft uw kind een veilig gevoel.        
 •  Mogelijkheid tot extra opvang in avond en weekend.       
 •  Flexibel in opvangtijden, niet gebonden aan open- en sluitingstijden.   
 •  U kunt uw wensen voor de opvang afstemmen met de gastouder.
              

 

Wat mag de gastouder?

 • Maximaal 6 kinderen tegelijk opvangen van 0-13 jaar,eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld, of;
 • Maximaal 5 kinderen jonger dan 4 jaar, inclusief eigen kinderen onder de 4 jaar, of;
 • Maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar, inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.

 

 

Gastouderopvang is heel flexibel, dat wil zeggen dat gastouderopvang niet gebonden is aan openingstijden en sluitingstijden en/of vaste roosters. De opvang is een stuk goedkoper dan bij een kinderdagverblijf. Het belang van het kind staat bij ons voorop. We gaan ervan uit dat de opvang voor het kind stimulerend is voor de ontwikkeling, en dat er een stuk veiligheid geboden wordt. Wij werken daarom ook met een pedagogisch beleid. Wij zijn een officieel geregistreerd bureau, waardoor vergoeding via de overheid mogelijk is. 

Mocht uw gastouder uitvallen, kunt u een beroep doen op uw reserve gastouder of op het gastouderbureau.

 

Wat biedt Gastouderbureau BOB Nissewaard

   Wij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen:

 • 1 x per jaar een risico inventarisatie afnemen op de opvanglocatie van de gastouder
 • minimaal 1 x per jaar een voortgangsgesprek voeren op de opvanglocatie van de gastouder
 • koppelingsgesprekken op de opvanglocatie van de gastouder met de vraagouder
 • minimaal 1 x per jaar evalueren met de vraagouder middels een telefoongesprek
 • kassiersfunctie vervullen
 • facturering voor de vraagouders
 • verzorgen jaaropgaven gastouders en vraagouders
 • werven van nieuwe gastouders
 • begeleiden van gastouders
 • bemiddeling tussen gastouder en vraagouder

Volgende zaken bieden wij aan als service:

 • eventueel indien gewenst bezoek bij u thuis om te kijken met elkaar wat uw wensen zijn voor wat betreft de opvang;
 •  bemiddeling tussen vraag -en gastouder, bureaukosten pas als de opvang daadwerkelijk start;
 • advies en eventueel begeleiding bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag;
 • advies voor wat betreft opleiding voor nieuwe gastouders die nog geen diploma hebben;
 • thema avonden over allerlei onderwerpen;
 • een groot gratis aanbod van 60 verschillende cursussen voor gastouders van Kinderwijs tv, die regelmatig wisselen;
 • gratis EHBO cursus of verlenging
 • gratis meldcode certificaten te behalen A t/m E;
 • op de hoogte blijven met betrekking tot wetgeving kinderopvang en andere belangrijke zaken en doorgeven aan gastouders en vraagouders;
 • verzorgen van een nieuwsbrief, 1 x per kwartaal;
 • gratis bruikleen van materiaal voor de gastouders, zoals bedjes, kinderwagens, boxen, enz..;
 • minimaal 1 x per jaar evalueren met de vraagouders;
 • verzorgen jaaropgaven gastouders en vraagouders;
 • VOG voor de gastouder vergoeden;
 • begeleiding gastouder voor de GGD toetsing;
 • goede bereikbaarheid;
 • proberen te regelen reserve opvang/vakantieopvang, zonder extra bureaukosten;
 • gratis reclamebordje plaatsen op de gevel van de gastouder
 • uitstekende bereikbaarheid
 • etentje rond de Kerst met de gastouders met meer dan 3 gezinnen bemiddeld
 • presentje met 'de dag van de Gastouder'
 • bonusregeling voor gastouders bij zelf aanbrengen van gezinnen

 

 

 

 

Landelijkregisterkinderopvang